obiekt logo słońce chmura
40 - 275 Katowice ul. Szeptyckiego 3

Poniżej podajemy numer konta, na który można dokonywać wpłat na Radę Rodziców
29 1140 2004 0000 3202 7646 0025

( z dopiskiem ) RADA RODZICÓW
- w tytule przelewu - imię i nazwisko dziecka/grupa

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodnicząca Agnieszka Jagła
Sekretarz Anna Miklis
SkarbnikAnna Jesionek
Komisja rewizyjna Małgorzata Ambrożak
Agnieszka Bandura
Maria Szruba
Ewa Wierzbicka

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o Regulamin Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 55 zatwierdzonym przez Radę Rodziców Uchwałą nr 7/2015/2016 w dniu 19października 2015r.

Listy do Rady Rodziców
Plan pracy Rady Rodziców
Preliminarz na rok szkolny 2018/2019
Sprawozdanie za rok szkolny 2017/2018

MP 55