obiekt logo słońce chmura
40 - 275 Katowice ul. Szeptyckiego 3

PROPONUJEMY DZIECIOM:

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE:

język angielski
zajęcia muzyczno - rytmiczne
gimnastyka korekcyjna
zajęcia logopedyczne
religia
terapia psychologiczna

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

plastyczne "Kolorowy pajacyk"
teatralno recytatorskie "Kasztanowe okienko"
muzycze "Muzykolandia"
literackie "Zaczarowany pajacyk"
zajęcia rozwijające aktywność twórczą dzieci

DZIECIOM, U KTÓRYCH ROZWÓJ NASTĘPUJE WOLNIEJ PROPONUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZO-KOMPENSACYJNE

W PRACY Z DZIEĆMI STOSUJEMY:

wybrane techniki C. Freineta
techniki twórczego myślenia
aktywne słuchanie muzyki wg. B. Strauss
metody pedagogiki zabawy
metody gimnastyki twórczej Orffa, Labana Kniessów
nowatorskie metody edukacji ekologicznej
ćwiczenia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej

MP 55